Partners


Genom mitt breda kontaktnät, har jag skapat mång värdefulla kontakter och etablerat sammarbete med ett flertal företag.


  • AB GF Swedenborg Ingeniörsfirma.

  • Nirafon OY Försäljning av sotnings utrustningar med ljud och gaspulsteknik.

  • Vertex AB Processvattenreningar, kemikalier och kemisk rengöring av värmeväxlare.