Nirafon

  Företaget representerar Nirafon sotnings utrustningar i Sverige och Norge.
  Nirafon sotnings apparater med gaspulsteknik är en unik produkt för att med
  gaspulser effektivt hålla heta ytor rena från påslag, t.ex överhettarpaket.
  Nirafon har även lösningar för sotning med ljud apparater.
  Dessa lämpar sig för mindre heta ytor, t.ex economiser paket.
  Vetex processvatten kemikalier.
  Swedeborgs pumpar, Swedenborgs luft och rökgas spjäll.
  Prominent doserings utrustning, doserpumpar, elektroder, regulatorer.