Exempel på genomförda uppdrag


 1. Delprojektledare för ångturbiner på Siemens i Finspång, genomfört ett ombyggnads projekt bestående av utbyte av HT snabb och reglerventiler på en befintlig maskin i Österike

 2. Driftsättare av gasturbiner vid Siemens testrigg i Finspång.

 3. Underhållsledare för mekaniskt underhåll på Tekniska verken Linköping.

 4. Projektledare för spillvärme projekt i Bjuv, uppdragsgivare Neova AB, uppdraget bestod i att projektera 4 st värmeväxlare för hetluft vid tegelbruket i Bjuv, hetluften växlades sedan ut till fjärrvärme.

 5. Driftledare för Bråvallaverket i Norrköping, uppdragsgivare Eon, uppdraget bestod i att i skiftgång ansvara för produktion av reserv och spets kraft, inom avtalet med Svenska kraft nät.

 6. Ansvarig för genomförande av åtgärder på restpunktlistor vid Inesco gaskombi anläggning i Antwerpen, uppdragsgivare Siemens i Finspång. Anläggningen består av 2 st SGT 800 gasturbiner med tillhörande avgaspannor och en ångturbin. Anläggningen levererar mottrycksånga till ett kem raffinaderi, samt kraft till raffinaderiet och till elnätet, total elproduktion 150 MWe.

 7. Driftsättnings ledare för Alstom Power Enviroment, jag tog fram alla driftsättnings procedurer och tidplan för ett projekt i Lituaen, projektet bestod i leverans av 2 st flowpack avsvavlings anläggningar.

 8. Projektledare för TPS i Nyköping, genomförde ett ombyggnads projekt, bestående av konvertering av oljepanna till träpulver.

 9. Driftsättning av våt rökgasrenings anläggning på Korstaverket i Sundsvall, för LAB Frankrikes räkning. Anläggningen består av tre skrubber steg för rening av rökgaser från avfalls pannan.

 10. Platschef på Energisystem Sverige AB, där jag ansvarade för produktion och underhåll på en av företagets produktions anläggningar, med eget budget ansvar, anläggningen bestod av 2 st fastbränsle pannor, fjv nät 24GWh. Anläggningarna var nybyggda men tyvärr inte färdigställda när vi tog över dem. Mitt arbete bestod i att planera drift och underhåll, driva investerings projekt samt att planera in personal, kontraktera underleverantörer, kontraktera bränsle leveranser.

 11. Statkraft, driftsättnings ledare för 16MW rosterpanna för produktion av hetvatten.

 12. GoBiGas, för Metso Power driftsättning av 20 MW förgasnings anläggning för produktion av biogas.

 13. KMW Energi, driftsättnings ledare för 6 MW rosterpanna för produktion av hetvatten.