Tjänster


Blixt’s processteknik AB erbjuder många tjänster, bland annat följande:

  • Projektledning inom energi projekt, så som helt nya anläggningar eller anläggningsdelar.
  • Förstudier och förprojektering, förbättrings projekt, vid om och nybyggnation av anläggningar.
  • Idrifttagning av nya eller ombyggda anläggningar.
  • Underhålls och revisions planering.
  • Driftuppdrag som support till ordinarie driftorganisation.
  • Mek & Instrumentunderhåll.
  • Kalibrering av fält instrument med egen processkalibrator.
  • Balansering& vibrations mätning av roterade objekt.
  • CIP tvätt, kemisk rengöring av värmeväxlare.